ΝΕΑ: Schoolisizing our Schoolyards: from a space to our place

Καλή χρονιά και από το χώρο του Πανεπιστημίου λοιπόν, παρέα με κάποια πολύ ευχάριστα νέα! Η πρώτη μεταπτυχιακή μου εργασία με τίτλο “Schoolisizing our Schoolyards: from a space to our place” είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονικά, και προσβάσιμη σε όλους!